Ffilmiau nos

Ffilmiau nos Fodd Bynnag, Nid Oedd Edmund, Gan Wasgu Ei Llaw, O Gwbl Yn Bwriadu Rhoi Gwybod Iddi Ei Bod Yn Cymeradwyo Ac Yn Annog Iddi, Gan Ei Bod Hi N Meddwl Gyda Gobaith Dim Ond I Fynegi Ei Ddiddordeb Ym Mhopeth Sy N Pryderu Fanny, I Ddweud Wrthi Fod Y Newyddion Yn Adfywio Ei Hoffter Iddi Fodd Bynnag, Roedd Yn Gwbl Ar Ochr Ei Dad Nid Oedd Yn Hoffi Ei Dad, Synnu Ei Bod Hi N Gwrthod Crawford Yn Y Cyfamser, Gwelodd Embaras Fanny, Ac Felly Gwarchodwyd Yn Ofalus Yn Erbyn Y Gair, Yr Edrychiad, Y Symudiad, I W Chywilydd Eto.