Osmanlı’dan Günümüze Darbeler

Osmanlı’dan Günümüze Darbeler Sadece Ok Partili Demokrasi Hayat M Z De Il, Uzun Imparatorluk Ge Mi Imiz De Darbe Ve Darbe Giri Imleriyle Darp Edilmi Durumda Te Yandan, En Son 15 Temmuz Te Ebb S N N G Sterdi I Gibi, Darbeler Defterinin Kapand N S Ylemek De M Mk N De Il Siyaset K Lt R M Z N Yap Sal Arazlar N N Ba Nda Gelen Bu M Dahale Gelene I, Demokrasimizin Kurumla Mas Na, Sivil Politik Alanine Yerle Ik Hale Gelmesine Ve Geli Mesine Engel Oldu U Gibi, Maalesef Geride Insan Hak Ve Zg Rl Klerinin Hi E Say Ld Bir Miras Da B Rakt.Toplumsal Tarih Dergisinin Zel Say S Ndan Yola K Larak Haz Rlanan Bu Derleme, Yeni Eklemelerle Osmanl Ve Cumhuriyet D Nemlerinde Ya Anan Darbve Ve Darbe Giri Imlerinin Ortak Ve Farkl Zelliklerini Masaya Yat R Rken, Karikat Rlerden Ark Lara, Darbelerin Toplumsal Ve Pop Ler Yans Malar N N Da Pe Ine D Yor. Hem akademik hem okumasi kolay ve zevkli bir kitap olmus Ayni konuya bir cok farkli alanda uzman hocalarin calismalari guzeldi.