Farewell Gulsary

Farewell Gulsary G Lsar , Cins Ve Nl Bir Yorga At N Ad D R Yazar, Korkun Bir Duyguda L K Yetene Iyle Bir Yandan G Lsar N N Do Umundan L M Ne Kadar Ge En F Rt Nal Hayat Maceras N , Di Er Yandan Onun Biricik Yeti Tiricisi Tanabay N Ilesini Anlat R Tanabay Can Eki En Sevgili At N N Ba Nda Ge Mi Iyle Hesapla R Kendini Devrime, Mutlu Yar Nlara Adam , Ama Siyasi Rejim Onun Mr N Mutsuzluklar Ve S K Nt Lar I Inde Ge Irmesine Sebep Olmu Tur Erisinde Ya Ad Toplum De I Im Ad Alt Nda B T N De Erlerini Kaybetmi Tir Aytmatov, Kendine Zg Anlat M Tarz Ve Etkileyicili I Ile Hik Yenin Ge Ti I Tabiat Betimliyor, K Rg Z Kazak T Rklerinin T Re Ve Folklorunu Ebedile Tiriyor. , 1966 Farewell Gul sary, Chingiz Aitmatov Chyngyz Aitmatov was a Soviet and Kyrgyz author who wrote in both Russian and Kyrgyz He is the best known figure in Kyrgyzstan s literature 1978 1357 400 1361 20 1357 , 1966 Farewell Gul sary, Chingiz Aitmatov Chyngyz Aitmatov was a So
Her eyi ile b y leyiciydi Bozk r, atlar, do a, do ar do maz len kuzular, d r st insanlar, k t insanlarNot Aytmatov un babas 1938 y l nda Sovyetler taraf ndan kur una dizilmi tir Sosyalizmin ok iyi bir zeti de var Bize kamyon vermi olmalar ok iyi Onu kolhozun kamyonu sanm t k Sonra onu ordaya
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Sadece Tanabay ve G lsar n n yk s de il bu..Aytmatov yine b y k mitleri,ard ndan gelen hayalk r kl klar n ,dostluklar ve vefay da anlat yor.Her kitab yla yazar n etkisini daha ok hissediyorum,basit g r nen eyleri koyu bir derinlikle anlatmas na hayranl k duyuyorum. Th o nguy n bao la r ng l n, c nh ng ru ng l a m nh mang, v y m sao ng t ng t n th T i ch mu n c m s ng d y m b n, b n ch t h t l th i tha y Ng t ng t qu , kh ng th c B t l c qu , kh ng ch ng ch i c Bu ng tay Hay ng d y m chi n u r i m b ch t ng Nh p nh ng v uy n chuy nL c m nh m , l c tr m l ng C m gi c nh c Nguy n Kh iC l c c b n tr th i nay t c nh ng quy n nh th n y bilirsiz nec dir Ba qa vaxt olsayd m n indi ayr c ml l rin alt ndan x tt k rdim Tamam ayr eyl r d n rdim He sevm dim bu b y m yi. www.kitapezgisi.comS r kleyici, tatmin edici, huzurlu bir Cengiz Aytmatov kitab daha biter.K rg z yazar n kitaplar ndaki ak c dili ok be eniyorum Bu okudu um nc Aytmatov kitab oldu ve hepsinde de ayr bir keyif ald m bknz Beyaz Gemi, G n Olur Asra Bedel Y resel k lt rler, ya l gen insanlar n birbiri ile ileti im
Sen y lk n n en iyisiydin Bir tulpar idin G lsar Benim kanatlar m oldun G lsar Hayat m n en g zel g nleri, en mutlu d nemi seninle beraber gidecek Seni hi unutmayaca m G lsar G z m n n nde s n p gidiyorsun do u tan tulpar G lsar Bir g n b r d nyada kar la r z, ama art k senin toynak seslerini duymayaca m O d nyada senin ko aca n yol yok, senin nal izlerini b rakaca n toprak yok Ot bitmez, canl sesi kmaz orada Ama ben ya ad k a sen hi lmeyeceksi

!!> BOOKS ✹ Farewell Gulsary  ✯ Author Chingiz Aitmatov – Rarefishingbooks.co.uk
  • 192 pages
  • Farewell Gulsary
  • Chingiz Aitmatov
  • English
  • 04 June 2017
  • 034012864X