Sezon na słoneczniki

Sezon na słonecznikiYcie Na Ukrainie Po Zwyci Stwie Majdanu Jakimi Torami Si Toczy Igor Miecik Rejestruje Ka Dy Jego Przejaw Opowiada O G Rnikach Z Donbasu, Zaj Ciach Na Krymie I W S Owia Sku, O Froncie I Je Cach.Igor T Miecik, Wieloletni Reporter Z Niezwykle Bogatym Do Wiadczeniem Zawodowym, Pod A Przez Ukrain Z Dzieci Cych Wspomnie , Ale Przede Wszystkim Przez Kraj Pogr Aj Cy Si W Wojnie Spotyka Syna Ostatniego Komendanta UPA I Lwowskich Nacjonalist W Rekrutuj Cych Ochotnicze Bataliony, Obserwuje Ich Przysi G , Szkolenie I Drog Na Front, Tkwi Z Separatystami W Obl Onym S Owia Sku, Jest Na Linii Demarkacyjnej Przy Wymianie Je C W Nie Jest To Jednak Ksi Ka Tylko O Wojnie Opowiada O Yciu W Zwyk Ych Ukrai Skich Miasteczkach, O G Rnikach Z Donbasu, Bandytach Z Krymu, Korupcji W Kijowie, Oligarchach, A Nawet O Fabryce Czekolady Prezydenta Poroszenki W Swojej Reporterskiej Relacji Igor T Miecik Pokazuje Wszystkie Oblicza Ukrainy Po Zwyci Stwie Majdanu. Przejmuj ca, dobrze skonstruowana ksi ka Najlepsza jak czyta em o tym co si dzia o w Donbasie i wyja niaj ca noeco co doprowadzi o wielu ludzi tam mieszkaj cych do decyzji o poparciu separatyst w. Jest to interesuj ca pozycja M.in dlatego, e autora mama jest by a Rosjank i spora cz jego rodziny mieszka albo na Ukrainie albo w Rosji St d te autor rozmawiaj c ze znajomymi, krewnymi itd widzi wi cej, wi cej opisuje Jest traktowany przez Ukrai c w jak sw j, nie jest osob z zewn trz St d ta ksi ka jest inna, niemniej interesuj ca Cytaty Widzi pan, to s rzeczy nieuchronne rozpad i rozk ad jest wpisany w rosyjsk dusz , bo jest to dusza pod a, rzek bym przegni a Dusza natomiast ukrai ska to jej, tej moskiewskiej, przeciwie stwo ukrai ska dusza jest bowiem czysta, pe na danej nam przez Boga pozytywnej energii To w a nie jest Rosja Takich jak ja jest u nas bardzo wielu Jest mas etnicznych Rosjan, kt rzy s patriotami ukrai skiego pa stwa Mamy w mie cie Batalion Ochotniczy Dniepr 1 , kt ry jest ca kowicie rosyjskoj zyczny To, co dzieje si na wschodzie, je li nie liczy ruskich najemnik w, czy ich regularnych oddzia w, kt rych jest w Donbasie coraz wi cej, to nie jest wojna etniczna To konflikt cywilizacyjny Zderzenie dw ch sposob w ycia, wizji wiata, warto ci Zwr uwag , e Ukra
Zdecydowanie najlepsza z trzech ksi ek Miecika, kt re ostatnio poch on em Nie dlatego, e jako lepiej czy inaczej od innych napisana, tylko po prostu najbardziej aktualna Opowie o wojnie, kt ra nadal trwa i kt rej ko ca nie wida.Troch wybijaj z rytmu rozdzia y o autora powrocie do miejsc gdzie sp dzi dzieci stwo kt ra to podr by a w sumie pretekstem do napisania tej ksi ki , ale z drugiej strony buduj Mieci

[PDF] ✓ Sezon na słoneczniki ✫ Igor T. Miecik – Rarefishingbooks.co.uk
  • Paperback
  • 256 pages
  • Sezon na słoneczniki
  • Igor T. Miecik
  • Polish
  • 05 September 2017
  • 9788326813894